Menu

STRONA GŁÓWNA


  Nowenna do św. Rity z Cascia (1)

Modlitwy na każdy dzień nowenny

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

WEZWANIA DO ŚW. RITY

Święta Rito, przez pobożnych rodziców wymodlona, módl się za nami.
Święta Rito, radości i pokoju krewnych i sąsiadów,
Święta Rito, miłośniczko modlitwy,
Święta Rito, z mądrości, pobożności i dobroci słynąca,
Święta Rito, która odmawiałaś sobie pożywienia, by móc obficiej wspierać ubogich,
Święta Rito, wzorze łagodności i pokory,
Święta Rito, posłuszeństwa i cierpliwości przykładzie,
Święta Rito, bez reszty oddana Bogu,
Święta Rito, posłuszna i kochająca córko,
Święta Rito, wierna i kochająca żono,
Święta Rito, troskliwa i kochająca matko,
Święta Rito, wdowo, która poznałaś smak ciężkiej pracy,
Święta Rito, Bogu poświęcona zakonnico,
Święta Rito, posłuszna i pobożna oblubienico Chrystusa,
Święta Rito, ze szczególnego nabożeństwa do Męki Pańskiej słynąca,
Święta Rito, która pragnęłaś dzielić z Chrystusem Jego cierpienie,
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,
Święta Rito, wzorze ufności w Opatrzność Bożą,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, skuteczna pocieszycielko zasmuconych i strapionych,
Święta Rito, drogocenna perło Kościoła,
Święta Rito, patronko rodzin,
Święta Rito, orędowniczko niezawodna w sprawach bardzo trudnych,

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże - nasz Stwórco i Panie, Ty obdarzyłeś św. Ritę szczególnymi łaskami i dałeś nam w niej szczególną orędowniczkę; prosimy Cię - za jej wstawiennictwem - dopomóż nam w tej trudnej sprawie (tu podać intencję) Amen.

Święta Rito, módl się za nami.

© Copyright by Fundacja Biskupa Hugona